MENY

Gällande vårdförlopp peniscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Behandling

Se nationellt vårdprogram.