MENY

Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Uppsala Örebro - nationellt ansvarig

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Marie Brus

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

RCC Norr

Kerstin Rehn

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Rebecca Törneld

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Väst

Helene Hagman

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 4 oktober 2019