Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Mellansverige - nationellt ansvarig

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Isabel Larruy Bergqvist

registeradministratör

Statistiker

Nationell support, RCC Mellansverige

RCC Norr

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Miran Ikincisoy

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Väst

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst