Nationell kvalitetsregistergrupp peniscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande och registerhållare

Dominik Glombik

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Vice ordförande

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Axel Gerdtsson

urolog

Skånes universitetssjukhus Lund

David Stenholtz

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Forsell

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kimia Kohestani

urolog

RCC Väst

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Per Nordlund

urolog

Södersjukhuset Stockholm

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Theodoros Psarias

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Stödjande RCC

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Maria Moutran

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Erik Persson

statistiker

RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige