MENY

Gällande vårdprogram akut onkologi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-11-30.

24. Vårdprogramgruppen

24.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. 

24.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 

Magnus Lagerlund, överläkare, ordförande i vårdprogramgruppen
Basenhetschef, Onkologiska kliniken och strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar

Anette Persson, överläkare
Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Christian Carrwik, specialistläkare
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

Gudrun Greim, med dr, specialist allmänmedicin, onkologi, hematologi och internmedicin
Enhetschef, Närhälsan Borås Fristad 

Jeanette Thune, leg sjuksköterska
Onkologen, Skånes universitetssjukhus, Lund

Jessica Eriksson, leg sjuksköterska
Kalmar, Processledare palliation, RCC Sydöst

Kristina Drott, överläkare, docent
Sektionschef, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Martin Dreilich, specialistläkare
Sektionschef, Palliativt centrum, Uppsala

Per Ljungman, professor (em), överläkare
Karolinska universitetssjukhuset, RCC Stockholm Gotland

Peter Thorén, överläkare
Verksamhetschef, Medicin-Rehabkliniken, Lycksele, RCC Norr

Sead Crnalic docent, överläkare
Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Thomas Björk-Eriksson, docent onkologi

Verksamhetschef RCC Väst, Göteborg, RCC Väst

24.3 Adjungerade författare

 

Hanna Eriksson, med dr, specialistläkare
Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare 

Norra Stockholms Psykiatri

24.4 Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum Sydöst.

24.5 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Magnus Lagerlund till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Distriktssköterskeföreningen
 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • Läkemedelsindustriföreingen
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
 • Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och min vårdplan
 • Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering
 • Patient och närståenderådet, RCC Norr och Väst
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Specialitetsrådet i allmänmedicin, Stockholm
 • Svensk förening för psykosocial rehabilitering
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för neuroradiologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Sveriges arbetsterapeuter

Synpunkter har även inkommit från enskilda läkare och kliniker. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.