Till regionspecifikt innehåll

Diagnosövergripande kunskapsstöd cancer

Här hittar du diagnosövergripande kunskapsstöd i form av vårdprogram, vägledningar och kvalitetsregister.

Nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram ger evidensgraderade rekommendationer för bästa möjliga vård och behandling av alla cancerpatienter oavsett bostadsort och grupptillhörighet.

Nationellt vårdprogram för akut onkologi

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Vägledningar

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Vägledning för bäckencancerrehabilitering

Vägledning för cancer under graviditet

Kvalitetsregister

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet.

Nationellt kvalitetsregister för skelettmetastaser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Biverkningshantering vid immunterapi i norra sjukvårdsregionen