Nationell vårdprogramgrupp cancer med okänd primärtumör (CUP)

Ordförande

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

 

Regionala repr.

Margareta Randén

med. dr., onkolog

Region Västmanland

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Kristina Arnljots

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Anna Näslund

specialistläkare onkologi

Norrlands universitetssjukhus

Sofia Ekdahl

regional processledare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

Marie Lagerfelt

Verksamhetschef

Enheten för samordnad cancerutredning, Universitetssjukhuset Linköping

Patolog

Tibor Tot

med. dr., patolog

Falu lasarett, Falun

Omvårdnadsrep.

Petra Andersson

sjuksköterska

Hallands sjukhus, Region Halland

Patientrep.

Inger Berg

patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Stödjande RCC

Annika Asketun

RCC Sydöst