Regional vårdprocess njurcancer

Varje år får runt 200 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen njurcancer. Vårdprocessen för njurcancer arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning för dessa patienter.

En tredjedel av alla fall av njurcancer upptäcks genom olika symtom, till exempel blod i urinen, och två tredjedelar upptäcks när bilddiagnostik görs på grund av andra besvär. Utredning görs på urologkliniker vid sjukhusen runt om i regionen. Sjukdomen behandlas i första hand kirurgiskt eller med hjälp av bromsmediciner, målinriktade läkemedel och immunterapi. Operationer av njurcancer sker vid:

  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Uddevalla sjukhus
  • Hallands sjukhus, Varberg.

Mer avancerade operationer utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onkologisk behandling ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Aktuellt arbete: 

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Omarbetat nationellt vårdprogram och framtagning av regionala medicinska riktlinjer.  
  • Utvärdering av standardiserade vårdförlopp. 
  • Etablering av nationell forskargrupp för registerforskning (SWEKCG). 

Regional processägare

porträtt

Magnus Fovaeus

regional processägare njurcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst