Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Örjan Bäfver

registeradministratör, registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm Gotland

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Syd

Ania Jurzysta

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Lisa Zenkell

registeradministratör

RCC Mellansverige

RCC Väst

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst