Patientöversikt njurcancerpatienter

Patientöversikt njurcancer ger återkoppling i realtid på data i kvalitetsregistret för behandling av patient med njurcancer. Data presenteras som en grafisk översiktsbild och kan underlätta vid behandling av patienter med njurcancer.

Patienter med metastaserad sjukdom

Patientöversikten hämtar primära data om patienter med metastaserad sjukdom som finns inskrivna i kvalitetsregistret för njurcancer. I patientöversikten registreras kliniska data som läkemedelsanvändning, strålbehandling, röntgenundersökningar och laboratorievärden som sammanfattas grafiskt och pedagogiskt i en översikt. Utdata sammanfattas i lättillgängliga rapporter. Syftet är att bättre kunna följa cancerpatienter angående exempelvis effekt av behandlingar för att kunna ge patienterna en bättre, säkrare och effektivare vård.
Patientöversikten kommer att underlätta patientmötet i kliniken, vara ett verktyg för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete och bli en nationell plattform för forskning om behandlingen av patienter med metastaserad njurcancer.

Patientöversikt för njurcancer startade 2014 och kan användas vid onkologisk behandling i hela landet.