Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer gäller gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC). Det omfattar inte MiNEN (tidigare MANEC, blandtumörer) och Gobletcellscancer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).