MENY

Gällande vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-10-03

19. Vårdprogramgruppen

19.1. Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.  

19.2. Vårdprogramgruppens medlemmar

 • David Borg, Doktorand, Bitr. Överläkare, Onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Anders Edebo, Med Dr, Överläkare, Kirurg, SU-Sahlgrenska, Göteborg
 • Ingvar Halldestam, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
 • Jakob Hedberg, Docent, Överläkare, Kirurg, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala
 • Michael Hermansson, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund, (Ordförande)
 • Pernilla Lagergren, Professor, Leg Sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Bengt Wallner, Med Dr, Överläkare, Kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

19.3. Adjungerade författare

 • Pauline Djerf, Med Dr, Specialistläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Simon Ekman. Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Jessica Ericson, Leg Dietist, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Monika Fagevik Olsén, Professor, Leg Sjukgymnast, SU-Sahlgrenska, Göteborg
 • Dan Falkenback, Med Dr, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Signe Friesland, Med Dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Ylva Hellstadius, Med Dr, Leg kurator, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Madelene Holmberg, Leg kurator, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Erik Johnsson, Med. Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg
 • Jan Johansson, Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Pehr Lind, Docent, Överläkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
 • Mats Lindblad, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Johan Lundberg, Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Lars Lundell, Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Marlene Malmström, Med Dr, Leg sjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Magnus Nilsson, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Ioannis Rouvellas, Med Dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Ulrika Smedh, Docent, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg
 • Anders Sundin, Professor, Överläkare, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala
 • Jon Tsai, Docent, Bitr. överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Anna Wikman, Docent, Leg psykolog, Uppsalam Universitet
 • Mats Wolving, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

19.4. Jäv och andra bindningar

Vårdprogramgruppens medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av vårdprogarmgruppens jävsdeklarationer, går att få från Regionalt cancercentrum Norr.

19.5. Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Michael Hermansson till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • NVP Cancerrehabilitering, Ordförande Gunnar Ekerdal
 • Patient-och närståenderådet, PNP-rådet, RCC Väst
 • Svensk Kuratorsförening
 • SFÖAK
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Regional medicinsk program grupp, sydöstra sjukvårdsområdet
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk sjuksköterskeförening 
 • Svensk förening för allmänmedicins
 • Svensk förening för palliativ medicin 
 • För Svensk Onkologisk Förening 
 • Svensk Förening för Medicinsk 
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Styrelsen för palliativ omvårdnad 
 • Läkemedelsindustriföreningen 

En sammanställning av de inkomna synpunkterna från remissrunda gjordes. Utifrån dessa synpunkter har vårdprogramet reviderast och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkans