Nationellt vårduppdrag matstrupscancer

I Sverige drabbas ungefär 650 personer om året av cancer i matstrupe eller övre magmun. Kirurgi vid ovanligare och komplicerade situationer (gäller ca 30 patienter per år) kräver särskild spetskompetens både inom det kirurgiska teamet och mellan andra samarbetande specialiteter. Den verksamheten är från januari 2017 koncentrerad till två vårdenheter i landet.