Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Läs om förändringar för registret inför 2018: Övergång till till TNM 8

Styrdokument

Policydokument matstrups- och magsäckscancer 2023 (pdf)

Manualer giltiga fr.o.m. 170501

Manual för formulär 1 2 3 (pdf)

Manual för onkologformulär (pdf)

Manual handhavande flikformulären (pdf)

Flikguide (pdf)

Manualer giltiga t.o.m. 170430

Manual för formulär 1 2 3 (pdf)

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Blankettguide matstrups- och magsäckscancer (pdf)

TNM7-klassifikation (pdf)

TNM6-klassifikation (pdf)

Jämförelse TNM7 och TNM6 (pdf)

PAD-mall matstrups- och magsäckscancer (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för patienter diagnosticerade fr.o.m. 170501 (pdf)

Variabelbeskrivning för patienter diagnostiserade t.o.m. 170430 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier matstrups- och matsäckscancer (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär för patienter diagnostiserade fr.o.m. 170501

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operativ behandling (pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant (pdf)
 5. Formulär adjuvant (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning (pdf)

PROM och PREM — patientrapporterade mått 

Initialbrev PROM (pdf)

Initialbrev PREM (pdf)
Enkät PREM (pdf)
Variabellista PREM (pdf)

Äldre formulär för patienter diagnostiserade t.o.m. 170430

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operationsdata (pdf)
 3. Formulär vårddata/komplikationer (pdf)

Forskning

Publikationer matstrups- och magsäckscancer 2020 (pdf)