MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Lungcancer är en komplicerad sjukdom, där beslut om utredning, behandling och omvårdnad måste baseras på god bakgrundskunskap och förståelse för patientens situation. Vårdprogrammet innehåller både rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning.

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i april 2019. Det första nationella vårdprogrammet för lungcancer togs fram 1991.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Kommande remissversion av läkemedelskapitlet

Kapitlet om läkemedel är uppdaterat och kommer att gå på remiss under våren 2020. Remissversionen publiceras redan nu.

Remissversionen av kapitel 13 Läkemedelsbehandling vid lungcancer (pdf, nytt fönster)

Förändringar jämfört med tidigare version

Följande kapitel reviderades vid senaste uppdateringen:

  • 1. Inledning
  • 6. Små nodulära förändringar
  • 9. Utredning
  • 12. Strålbehandling
  • 15.3 Endobronkiell terapi
  • 18.1 Carcinoider
  • 18.2 Mesotheliom
  • 18.3 Thymom och Thymuscarcinom

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 9 januari 2020

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 9 januari 2020