MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp lungcancer

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lungcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, lungcancer (word)

Vårdförloppet har genomgått en översyn under 2018. Denna resulterade endast i mycket små förändringar. Den reviderade versionen kommer att publiceras på denna sida inför årsskiftet 2018/2019 och ligger till dess här:

Vårdförlopp under revision

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för lungcancer (28 oktober 2015)


Gemensam information uppdaterad: 17 december 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 17 december 2018