Läkemedelsregimer lung- och lungsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lungcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt