MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

21. Kvalitetsregister

Sedan 2009 registreras patienter med HCC i nationellt register för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (fd NLGR, numera SweLiv). Registret är ett sk INCA-register, och anmälan i registret medför också anmälan till cancerregistret. Valda kvalitetsindikatorer kan följas i registret. Mer information kan nås via Cancercentrums webbplats