MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

12. Uppföljning

Uppföljning beskrivs i respektive behandlingskapitel.