Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp gallblåsecancer och perihilärt

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i gallblåsan och perihilärt. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Film om standardiserat vårdförlopp primär levercancer 

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primär levercancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 

 


Gemensam information uppdaterad: 19 september 2018

Regional faktaägare: Magnus Rizell, regional processägare, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 19 september 2018

Regionalt