Regional vårdprocess cancer i lever gallvägar och gallblåsa

Varje år får omkring 100 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnoserna primär levercellscancer, gallblåsecancer eller cancer i gallvägarna. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Misstänkt cancer i lever- gallvägar och gallblåsa utreds vid sjukhusen i regionen. Behandling beslutas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK). All kirurgi är koncentrerad till transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även onkologisk behandling i form av kemoembolisering ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Förbättrad uppföljning (surveillance) av patienter som har en underliggande leversjukdom som ökar risken för cancer.
  • Deltar i arbetet med att ta fram ett nationellt vårdprogram för gallvägscancer. 
  • Deltar i validering och uppföljning av täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret. 
  • Framtagning av Min vårdplan.
  • Ny regional medicinsk riktlinje. 
  • Analys och dialogmöten för att korta ledtider.

Regional processägare

porträtt

Magnus Rizell

regional processägare levercancer, leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare, sjuksköterska

RCC Väst

 

porträtt

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Patientrepresentant

porträtt

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare