Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare

Linda Lundgren

kirurg, registerhållare för SweLiv

Universitetssjukhuset i Linköping

Ordförande

Magnus Rizell

leverkirurg, ordförande SweLiv

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Oskar Hemmingsson

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Per Sandström

leverkirurg, forskningsansvarig

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Stefan Gilg

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Jenny Rystedt

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jozef Urdzik

leverkirurg

Akademiska Universitetssjukhus, Uppsala

Suppleanter

Jennie Engstrand

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

 

Bergthor Björnsson

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Hanna Nyström

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Petter Frühling

leverkirurg

Akademiska Universitetssjukhus, Uppsala

Emil Östrand

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Svensk transplantationsförening

Carl Jorns

transplantationskirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Svensk förening för övre abdominell kirurgi

Malin Sternby Eilard

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Svensk gastroenterologisk förening

Anna Abrahamsson

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Kolorektalregistret

Ingvar Syk

kirurg, registerhållare för kolorektalregistret

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Gastrointestinal onkologisk förening

Margareta Heby

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Gastrointestinal onkologisk förening

Stina Lindblad

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Förening för sjuksköterskor i kirurgi

Jenny Drott

specialistsjuksköterska

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Patient- och närståenderepresentant

Fredrik Hopfgarten

patient- och närståenderepresentant

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

Stödjande RCC

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Justin Harbs

statistiker

RCC Väst

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst