MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är uppdaterat februari 2019.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Det är uppdelat i en allmän och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid huvud- och halscancer. I den tumörspecifika delen återges mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp.

Förändringar jämfört med tidigare version

 • Ett helt nytt omvårdnadskapitel.
 • Det reviderade vårdprogrammet har anpassats till TNM 8.
 • I vårdprogrammet rekommenderas att PET med diagnostisk datortomografi samt MR, används något mer vid utredning av huvud- och halscancer jämfört med tidigare.
 • Behandlingsrekommendationerna har ändrats något, men oftast till färre rekommenderade behandlingsalternativ jämfört med tidigare. Immunterapi har tillkommit som en andra linjens behandling vid palliativ behandling, likaså har protonbestrålning på Skandionkliniken i Uppsala tillkommit som ett möjligt behandlingsalternativ i utvalda fall. 

 

Det nationella vårdprogrammet omfattar diagnoserna

 • Läppcancer
 • Munhålecancer
 • Spottkörtelcancer
 • Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör, CUP-HH
 • Näs- och bihålecancer (inkl cancer i mellanörat)
 • Cancer i
  • mellansvalget (Orofarynx)
  • nässvalget (Nasofarynx)
  • nedre svalget (Hypofarynx)
  • struphuvudet (Larynx)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer (pdf) 


Faktaägare: Eva Hammerlid, ÖNH-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 5 april 2019

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 oktober 2019