Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst – nationellt ansvarig

Susanne Amsler Nordin

utvecklingsledare

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

RCC Norr

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm - Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydost

Annette Palmberg

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Anette Johansson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

Lisa Zenkell

registeradministratör

RCC Mellansverige