Nationellt kvalitetsregister hudmelanom

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom innehåller uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om kirurgisk behandling.

Kvalitetsindikatorer

  • andel patienter med malignt hudmelanom som har en tumörtjocklek på ≤1,00 mm, i procent.
  • andel patienter med malignt hudmelanom fått rekommenderad portvaktskörtelbiopsi, i procent.

Rapporter

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2016.pdf

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2015.pdf

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2014.pdf

Tidigare rapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2010-2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2009-2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregister hudmelanom 1990-2008 (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom startade 2003. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret.


Regionalt innehåll


Regionala registerrapporter Västra sjukvårdsregionen

Regional registerrapport 2014 (pdf) 
Regional registerrapport 2013 (pdf) 
Regional registerrapport 2012 (pdf)

 


Faktaägare: Christian Ingvar, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund
Gemensam information uppdaterad: 29 januari 2018

Regional faktaägare: Olle Larkö, regional processägare hudcancer, dermatolog
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 16 juli 2018