Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram merkelcellscancer

Det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer (MCC) gäller för MCC hos vuxna, över 18 år, ICD C77. För barn under 18 år kontaktas omgående närmaste barnonkologiska center för utredning och diagnostik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram merkelcellscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje merkelcellscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)