Arbetsgrupp Nationell Min vårdplan hudcancer

Ordförande

Frida Idenfors

processledare, kontaktsjuksköterska, Hud-och STDkliniken

Norrlands universitetssjukhus

 

Sara Rosengren

Kontaktsjuksköterska

Hudmottagningen, Centralsjukhuset, Karlstad

Deltagare

Maria Walton

Kontaktsjuksköterska

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Lena Berg

Kontaktsjuksköterska

Onkologimottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Böe

Kontaktsjuksköterska

Hudmottagningen, Uddevalla sjukhus, Uddevalla

Patient- och närståenderepresentanter

Hanna Suomalainen

Melanomföreningen

 

Agneta Lång

Melanomföreningen