Forskning på Nationellt kvalitetsregister hudmelanom

Här finns information om forskning med stöd av Nationellt kvalitetsregister hudmelanom (SweMR) samt hur du gör för att begära ut data i forskningssyfte.

Vetenskapliga publikationer

Sammanställning av vetenskapliga publikationer SweMR (pdf, uppdaterad 2024-01-31)

Pågående vetenskapliga projekt

Pågående vetenskapliga projekt SweMR (pdf, uppdaterad 2024-01-31)

Ansök om datauttag

För datauttag från nationella kvalitetsregister gäller övergripande rutiner. Processen gäller för såväl enskilda forskare som myndigheter och företag som önskar göra uttag. 

Datauttag från kvalitetsregistret