Statistik om hypofystumörer

I statistiken om hypofys kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling.

Statistiken baseras i huvudsak på de nationella kvalitetsregistren inom cancervården.

Mer om statistikens innehåll