Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Faktaägare: Britt Edén Engström, endokrinolog, Akademiska sjukhuset UppsalaBritt Edén Engström, endokrinolog, Akademiska sjukhuset Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 7 september 2018