Nationell vårdprogramgrupp för primära maligna hjärntumörer

Ordförande

porträtt

Sara Kinhult

onkolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Marie Sjögren

neurolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Peter Milos

neurokirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Sara Malmström

onkologisjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Teresa Herlestam Calero

onkolog

ASIH Väsby Praktikertjänst

Stödjande RCC

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr

Patientrepresentant

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare