Nationell vårdprogramgrupp för primära maligna hjärntumörer

Ordförande

porträtt

Sara Kinhult

onkolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Olivera Casar Borota

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Peter Milos

neurokirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Sara Malmström

onkologisjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Teresa Herlestam Calero

onkolog

ASIH Väsby Praktikertjänst

Patientrepresentant

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr