MENY

Gällande vårdförlopp maligna hjärntumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-04-27

Behandling

Se Nationellt vårdprogram för maligna astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet. För diagnoser som inte omfattas av det nationella vårdprogrammet, se regionala riktlinjer.