MENY

Gällande vårdförlopp maligna hjärntumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-04-27

Arbetsgruppens sammansättning

 • Sara Kinhult, ordförande, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Ida Blystad, neuroradiolog, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Thomas Brännström, professor, patolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Alexandra Dovin, kontaktsjuksköterska och SVF-koordinator, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Margareta Ehnebom, chefläkare, allmänläkare, Landstinget Västmanland
 • Anneli Granat, kontaktsjuksköterska och SVF-koordinator, neurologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Teresa Herlestam, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Göran Hesselager, med.dr, neurokirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Sofia Hylin, neurolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Margret Jensdottir, neurokirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Elna-Marie Larsson, neuroradiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Sara Malmström, kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Peter Milos, neurokirurg, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Munila Mudaisi, onkolog, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Veera Männikkö, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Lena Nilsson, kontaktsjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Jens Nyström, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Petra Witt Nyström, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Anette Olsson, distriktsläkare, Vimmerby hälsocentral
 • Ellinore Richardson Larsson, neurolog, Stockholms sjukhem, Stockholm
 • Maria Sandström, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Marie Sjögren, neurolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Agneta Spetz, onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Michael Strandeus, onkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Pia Maly Sundgren, professor, neuroradiolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Katja Werlenius, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Margareta Westermark, patientrepresentant, Svenska hjärntumörföreningen