MENY

Informationsmaterial till patientpärm

Skräddarsydd information som passar för varje patient. Det är målet med informationsbladen som vårdprocessgruppen för nervsystemets tumörer har satt samman. Materialet är framtaget för att fungera i hela Västra sjukvårdregionen och har därför ett neutralt utseende.

Det finns många olika typer av tumörer i hjärna och ryggmärg och de skiljer sig åt på många olika sätt. Därför är patientinformationen utformad som en pärm, där vårdgivaren kan sätta in de informationsblad som är aktuella för varje patients diagnos och situation.

Tanken är att patienten ska ha så stor nytta som möjlighet av innehållet och känna att pärmen är skräddarsydd just för henne eller honom. Dels finns det informationsblad med mer övergripande information, dels finns det blad som är diagnosspecifika. Dessa kan kompletteras med lokal information från respektive sjukhus. 

Innehållet i pärmen är framtaget av läkare, sjuksköterskor och kurator från flera vårdenheter (neurologi, neurokirurgi, onkologi, radiologi och patologi) som på olika sätt kan ha del i vården av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, i samarbete med representanter för Svenska Hjärntumörföreningen.

Allmänna informationsblad

Diagnosspecifika informationsblad


Faktaägare: Marie Sjögren, neurolog, regional processägare primära hjärtumörer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 5 november 2018