Cancer i hjärna och ryggmärg

Varje år insjuknar omkring 1400 personer i Sverige av en tumör som uppstår i hjärna eller ryggmärg. Oftast är det äldre personer som drabbas och ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt kan cancerformen drabba människor i alla åldrar och är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar.

Patientens prognos beror bland annat på om tumören är låg- eller högmalign och vilken undergrupp tumören tillhör, men även på ålder och allmäntillstånd hos patienten. Hjärntumörer hos barn svarar ofta bra på behandling.

Överlevnaden för personer med cancer i centrala nervsystemet varierar kraftigt mellan olika diagnoser, men generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet.

 


Faktaägare: Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm GotlandRoger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regional faktaägare: Marie Sjögren, neurolog, regional processägare primära hjärtumörer
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt