Regional vårdprocess vulvacancer

Vulvacancer är en relativt sällsynt sjukdom. Runt 30 personer insjuknar i Västra sjukvårdsregionen varje år.

Sjukdomen behandlas genom kirurgi, cytostatika, strålbehandling, eller en kombination av dessa. All kirurgi görs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Strålbehandling ges även vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Diagnosen har ingen utsedd regional processägare, utan utvecklingsarbetet drivs gemensamt av samtliga regionala processägare inom de gynekologiska cancersjukdomarna. 

Regionala processägare

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, specialistläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 5 mars 2018