Läkemedelsregimer vagina och vulva

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015