Till regionspecifikt innehåll

Vulvacancer

Vulvacancer är en ovanlig cancersjukdom och cirka 150 personer insjuknar i Sverige varje år.

Cancern uppstår i vulva det vill säga på blygdläpparna, klitoris eller mellangården. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor över 65 år och medelåldern för insjuknande är cirka 75 år. Vanliga symtom är ett sår eller knöl som inte läker, sveda, intensiv klåda och blödningar. I majoriteten av fallen behandlas sjukdomen med kirurgi, men det kan även behövas strålbehandling med eller utan cytostatika. Den relativa femårsöverlevnaden är 64 procent.

Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor samt hudsjukdomen lichen sclerosus.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

 

Regional patientprocessledare

Zuzana Kolkova

Regional patientprocessledare vulvacancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess vulvacancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med vulvacancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationell högspecialiserad vårdenhet (NHVe) för behandling av vulvacancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Fortsatt uppdatering av regionala medicinska riktlinjer för vulvacancer utifrån nationella vårdprogrammet och senaste forskningsrön. Den första revisionen av det nationella vårdprogrammet är klart och publicerat 2023.
 • Uppdatering av kvalitetsregistret för vulvacancer.
 • Genomgång och uppdatering av olika kvalitetsindikatorer.
 • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet.
 • Rekrytera patienter till en regional studie om magnetröntgen och sentinel node samt sammanställning av en regional studie om anusnära vulvacancer. 
 • Nationell utbildningsdag för personal kommer att äga rum på SU 2024.

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processledare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processledare vulvacancer och livmoderhalscancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

porträtt

Emma Karlsson

regional omvårdnadsordförande

Regionalt stödteam

porträtt

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Regional support

porträtt

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst