MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer

Vårdprogrammet gäller för livmoderkroppscancer (endometriecancer, ICD C54.9), som även kallas även corpuscancer. Endometriecancer definieras som en malign tumör utgången från livmoderslemhinnan med potential att invadera livmodermuskelväggen samt att spridas
vidare.

Livmoderkroppscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Vårdprogram för  uterussarkom  Mars 2017

Regionala medicinska riktlinjer livmoderkroppscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje Endometriecancer

Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram Endometricancer (reviderad 2017)

Uterussarkom 2017 (pdf)


Faktaägare: Caroline Lundgren, gynonkolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Gemensam information uppdaterad: 16 maj 2019

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 16 maj 2019