Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderhalscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, livmoderhalscancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, livmoderhalscancer (word) 

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf, nytt fönster)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholms och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.