Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst – nationellt ansvarig

Charlotta Briggman

administrativ koordinator

RCC Väst

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst

RCC Norr

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Annica Blomberg

registeradministratör

 

Malin Bergman

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Tomasson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige