Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

I Kunskapsbanken hittar du nationella vårdprogram för epitelial äggstockscancer och icke-epitelial äggstockscancer.

Nationella vårdprogram

Nationellt vårdprogram epitelial äggstockscancer, Kunskapsbanken

Nationellt vårdprogram icke epitelial äggstockscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för ovarialcancer

Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf) (Reviderad 2017)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf) 

Patientinformation om genetisk utredning och målinriktad behandling

Patientinformation - BRCA mutation (pdf)
Patientinformation - behandling med PARP-hämmare (pdf)

Remisser för BRCA testning

KMP-remiss (pdf)
Remiss genetisk analys (pdf)