Regional vårdprocess äggstockscancer (ovarialcancer)

Varje år får cirka 160 personer i Västra sjukvårdsregionen äggstockscancer. Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

De flesta kvinnor som får äggstockscancer är 40-70 år. Sjukdomen upptäcks ofta sent, eftersom den har ett smygande förlopp och sällan ger några typiska symtom som kan leda till tidig upptäckt. Det beror på att äggstockarna ligger fritt i bukhålan, vilket gör att en tumör kan växa sig ganska stor innan den ger några kännbara symtom.

Det finns många olika slags äggstockstumörer, vilket beror på att äggstockarna innehåller många olika typer av celler och vävnader. Utredning görs på gynekologiska mottagningar och kvinnokliniker runt om i regionen och inkluderar gynekologisk undersökning, blodprov, ultraljudsundersökning och datortomografi eller magnetkameraundersökning. För att kunna ställa definitiv diagnos tas ett vävnadsprov från äggstocken, vilket görs under en operation. 

Äggstockscancer behandlas i första hand med kirurgi, som kan kompletteras med cytostatika med eller utan antikroppar – så kallade målinriktade läkemedel. Sjukdomen delas in i fyra olika stadier, beroende på hur mycket cancern har spridit sig. Operationer av äggstockscancer görs på flera sjukhus i regionen enligt överenskommelse. Kvinnor med avancerad äggstockscancer opereras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om vård av äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Fortsatt arbete med regional nivåstrukturering enligt uppdrag från RCC i samverkan.
  • Uppdatering av det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer samt de regionala medicinska riktlinjerna.
  • Framtagning av Min vårdplan.
  • Standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer.
  • Utveckling av kvalitetsregistret för ovarialcancer.
  • Införande av PREM-data i det nationella kvalitetsregistret. PREM står för Patient Reported Experience Measures och bygger på mätning av patienternas upplevelser av vården, till exempel genom enkäter. 
  • Forskning kring utdata från kvalitetsregistret för ovarialcancer.
  • Fortlöpande genomgång av kvalitetsregistrets variabler och utfall med statistiker på RCC Väst och tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.
  • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet. 
  • Inventering av kompetensförsörjningsbehov. 

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderhalscancer och livmoderkroppscancer.

Regionala processägare

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst