Regional vårdprocess bukspottkörtelcancer

Varje år får runt 300 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen bokspottkörtelcancer (pankreascancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Cancer i bukspottskörteln är en smygande sjukdom som ofta upptäcks i ett sent skede. Utredredning görs med olika bildundersökningar till exempel datortomografi eller magnetkameraundersökning (MR). Beslut om behandling tas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK).

Det kan gå att operera bort bukspottkörtelcancer om den inte hunnit sprida sig, men det är en stor operation och man behöver vara tillräckligt stark. Tumören är svår att skilja från andra tumörer som upptäcks i samma område, till exempel i tolvfingertarmen eller nedre gallgången. Definitiv diagnos ges först efter operationen, efter analys från patologin. Efter operationen får man cytostatikabehandling under sex månader. 

Alla operationer av bukspottkörtelcancer i Västra Götalandsregionen och Region Halland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om cancern är spridd eller växer över på närliggande organ kan man inte bli av med sjukdomen. Behandlingen går då ut på att bromsa sjukdomen så gott det går. Man kan ibland få cytostatikabehandling. Om patienten går in i en palliativ fas är vården inriktad på att lindra symtom och att skapa en så god livskvalitet som möjligt. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Deltar i arbetet med att förbättra nationella kvalitetsregistrets täckningsgrad regionalt och nationellt. 
  • Framtagning av Min vårdplan. 
  • Gemensamma dialogmöten på sjukhusen tillsammans med vårdprocesserna för matstrupe- och magsäckscancer och cancer i lever, gallblåsa och gallvägar. 
  • Inför standardiserade vårdförlopp, med start 160401.

Regional processägare

porträtt

Svein Olav Bratlie

reg. processägare bukspottkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göterborg

 

 

Regionalt stödteam

Marie Boëthius

utvecklingsledare, sjuksköterska

RCC Väst

Siv Lantz

registeradministratör

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare

Faktaägare: Svein Olav Bratlie, kirurg, regional processägare bukspottkörtelcancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2017