Regional vårdprocess bukspottkörtelcancer

Varje år får runt 300 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Cancer i bukspottskörteln är en smygande sjukdom som ofta upptäcks i ett sent skede. Utredning görs med olika bildundersökningar till exempel datortomografi eller magnetkameraundersökning (MR). Beslut om behandling tas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK). Patienter med skälig misstanke om bukspottkörtelcancer utreds enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Det kan gå att operera bort bukspottkörtelcancer om den inte hunnit sprida sig, men det är en stor operation och man behöver vara tillräckligt stark. Tumören är svår att skilja från andra tumörer som upptäcks i samma område, till exempel i tolvfingertarmen eller nedre gallgången. Definitiv diagnos ges först efter operationen, efter analys från patologin. Efter operationen får man cytostatikabehandling under sex månader. 

Alla operationer av bukspottkörtelcancer i Västra Götalandsregionen och Region Halland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om cancern är spridd eller växer över på närliggande organ kan man inte bli av med sjukdomen. Behandlingen går då ut på att bromsa sjukdomen så gott det går. Man kan ibland få cytostatikabehandling. Om patienten går in i en palliativ fas är vården inriktad på att lindra symtom och att skapa en så god livskvalitet som möjligt. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Deltar i arbetet med att förbättra nationella kvalitetsregistrets täckningsgrad regionalt och nationellt. 
  • Regionala omvårdnadsgrupper och vårdprocessgrupper som ska säkerställa god och lika vård för alla i regionen. 
  • Gemensamma dialogmöten på sjukhusen tillsammans med vårdprocesserna för matstrupe- och magsäckscancer och cancer i lever, gallblåsa och gallvägar. 
  • Uppstart av regional patient- och närståendeförening (PALEMA).

Regional processägare

porträtt

Svein Olav Bratlie

reg. processägare bukspottkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göterborg

 

porträtt

Johanna Wennerblom

regional processägare bukspottkörtelcancer, överläkare

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare, sjuksköterska

RCC Väst

 

porträtt

Statistiker

Nationell support, Regional support, RCC Väst

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

porträtt

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare