MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bröstcancer

Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf 3,8 MB, nytt fönster)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Screening- och diagnostikkapitlen är omarbetade och hela patologikapitlet är omskrivet.
 • Förbehandling och neoadjuvant behandling är till stora delar reviderade med tydligare behandlingsrekommendationer.
 • Det kirurgiska kapitlet och kapitlet om rekonstruktion och plastikkirurgi är i stora delar reviderade. Den kirurgiska behandlingen av axillens lymfkörtlar har förfinats och förbättrats, vilket minskar risken för efterföljande lymfkörtelsvullad.
 • Strålbehandlingskapitlet är väsentligen omarbetat. I behandlingsrekommendationerna framförs tydligt möjligheten att erbjuda patienterna kortare behandlingstider, färre behandlingsdagar men högre doser per behandlingsdag.
 • I det adjuvanta kapitlet, alltså efterbehandling efter kirurgi, beskrivs värdet av dostät behandling för individer med hög risk för återfall. Vidare bör man diskutera för patienter med Er positiv sjukdom möjligheten av tio års endokrin behandling.
 • Systembehandlingsavsnitten är till stora delar omskrivna där nya behandlingsmöjligheter beskrivs och i vissa fall rekommenderas.
 • Omvårdnadskapitlen är likaledes i stort omarbetade.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional behandlingsmanual för sydöstra sjukvårdsregionen

Adjuvant behandlingsmanual vid bröstcancer - Sydöstra Sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Christina Hedin

bröstkirurg

kirurgiska kliniken, US Linköping

Regional medicinsk riktlinje bröstcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer (RMR). 

Regional medicinsk riktlinje för regional tillämpning av nationellt vårdprogram för bröstcancer, inkl. bilaga(pdf), giltigt till oktober 2020. 
Regional medicinsk riktlinje MR - bröstkörtlar (pdf), giltig till juli 2021.
Regional medicinsk riklinje utredning vid misstänkt bröstcancer (pdf) 
Regional medicinsk riklinje bröstrekonstruktion (pdf)


Faktaägare:Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 6 december 2019

Regional faktaägare: Roger Olofsson Bagge, regional processägare bröstcancer, kirurg och Dan Lundstedt regional processägare bröstcancer, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 6 december 2019