Regional vårdprocess bröstcancer

Bröstcancerprocessen arbetar med att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning för patienter med bröstcancer.

Varje år får cirka 1 600 personer i Västra sjukvårdsregionen bröstcancer. De flesta kvinnor upptäcker tumören i samband med undersökning av det egna bröstet. Diagnos ställs sedan via klinisk undersökning, bilddiagnos med mammografi och ultraljud samt vävnadsprov (cytologi eller patologi). Hälften av fallen upptäcks vid en hälsokontroll med mammografi (screening). 

Behandling sker vid fem sjukhus i Västra sjukvårdsregionen: Hallands sjukhus i Varberg, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om bröstcancervården i Västra sjukvårdsregionen här.
Läs mer om vårdprocessen mammografi här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

  • Ta fram en ny regional medicinsk riktlinje för diagnostik och behandling av bröstcancer.
  • Starta ett nationellt nätverk för samarbete kring intervallcancer inom mammografin.
  • Utreda kompetensförsörjning inom bröstcancervården.
  • Delta i ett nationellt projekt för prognosbedömning av små brösttumörer.

Regionala processägare

porträtt

Dan Lundstedt

regional processägare bröstcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Jenny Heiman

regional processägare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Elisabeth Kobb

administrativ koordinator

RCC Väst

 

 

Patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Maria Areskoug

patient- och närståendeföreträdare

 

porträtt

Inger Franzén

patient- och närståendeföreträdare