MENY

Regional vårdprocess bröstcancer

Bröstcancerprocessen arbetar med att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med bröstcancer.

Varje år får cirka 1 600 personer i Västra sjukvårdsregionen bröstcancer. De flesta kvinnor upptäcker tumören i samband med undersökning av det egna bröstet. Diagnos ställs sedan via klinisk undersökning, bilddiagnos med mammografi och ultraljud samt cytologi. Hälften av fallen upptäcks vid en hälsokontroll med mammografi. 

Behandling sker vid fem sjukhus i Västra sjukvårdsregionen: Hallands sjukhus i Varberg, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om bröstcancervården i Västra sjukvårdsregionen här.
Läs mer om vårdprocessen mammografi här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagande och implementering av ny regional medicinsk riktlinje för behandling och diagnostik av bröstcancer.
  • Start av ett nationellt nätverk för samarbete kring intervallcancer inom mammografin.
  • Utredning kring kompetensförsörjning inom bröstcancervården.
  • Ett nationellt projekt för prognosbedömning av små brösttumörer.

Regionala processägare

porträtt

Dan Lundstedt

regional processägare bröstcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Jenny Heimann

regional processägare bröstcancer, specilaistläkare kirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Roger Olofsson Bagge

regional processägare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

porträtt

Elisabeth Kobb

registeradministratör

RCC Väst

 

 

Patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Maria Areskoug

patient- och närståendeföreträdare

 

porträtt

Eva Flyborg

patient- och närståendeföreträdare


Faktaägare: Roger Olofsson Bagge, regional processägare bröstcancer, kirurg och Dan Lundstedt regional processägare bröstcancer, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019