Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Annette Asterkvist

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Nationell support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Norr

Gunilla Andersson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Lone Pedersen

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

RCC Mellansverige

RCC Väst

Isabella Bergman

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst