Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf, nytt fönster)
Stadgar till styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf, nytt fönster) 

Publikationer

Publikationer med data från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf, nytt fönster)

Publiceringsregler

Publiceringsregler för data ur Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Manualer

Användarhandbok för inrapportörer i kvalitetsregistret (pdf, nytt fönster)

Manual för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC 

Manual för registrering i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf, nytt fönster)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC  (pdf, nytt fönster)

Variabellista för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (exelfil)

Variabellista för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC engelsk version (exelfil)

Informationsspecifikation

Informationsspecifikation för NKBC

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier för NKBC återfinns i manualen för NKBC.

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär kvalitetsregistret för bröstcancer

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Anmälan (pdf, nytt fönster)
  2. Operation (pdf, nytt fönster)
  3. Given pre- och postoperativ onkologisk behandling (pdf, nytt fönster)
  4. Uppföljning, fjärrmetastaser/postoperativa loko-regionala recidiv (pdf, nytt fönster)
  5. Direktrekonstruktion/Onkoplastikkirurgi (pdf, nytt fönster)
  6. Eusoma Ackreditering (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Registret stängdes ner 1 maj 2020. Direktrekonstruktioner och onkoplastikkirurgi ska nu registreras i NKBC.