Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf)
Stadgar till styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf) 

Publikationer

Publikationer med data från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf)

Publiceringsregler

Publiceringsregler för data ur Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Manualer

Användarhandbok för inrapportörer i kvalitetsregistret (pdf)

Manual för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC 

Manual för registrering i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC  (pdf)

Variabellista för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (exelfil)

Informationsspecifikation

Informationsspecifikation för NKBC

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier för NKBC återfinns i manualen för NKBC.

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär kvalitetsregistret för bröstcancer

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf)
 2. Operation (pdf)
 3. Given pre- och postoperativ onkologisk behandling (pdf)
 4. Uppföljning, Fjärrmetastaser/Postoperativa loko-regionala Recidiv (pdf)
 5. Direktrekonstruktion/Onkoplastikkirurgi (pdf)

Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Registret stängdes ner 1 maj 2020. Direktrekonstruktioner och onkoplastikkirurgi ska nu registreras i NKBC.

 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Anmälningsformulär Uppsala-Örebroregionen

Anmälan (2015 01 -01 version Uppsala-Örebroregion)