MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf)
Stadgar till styrgrupp för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf) 

Publikationer

Publikationer med data från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC, (pdf)

Publiceringsregler

Publiceringsregler för data ur Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC

Manualer

Användarhandbok för inrapportör (pdf)

Manual för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC 

Manual för registrering i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf) 

Manualer för kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Manual för registrering av bröstrekonstruktioner (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC  (pdf)

Variabellista för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (exelfil)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, NKBC (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär kvalitetsregistret för bröstcancer

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf)
 2. Operation (pdf)
 3. Given pre- eller postoperativ adjuvant onkologisk behandling (pdf)
 4. Postoperativa loko-regionala recidiv/fjärrmetastaser (pdf)

Formulär kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Del 1 - Rekonstruktiva ingrepp samtidigt med canceroperation (pdf)
 2. Del 2 - Sena rekonstruktiva ingrepp (pdf)
 3. Del 3 - Bilaterala profylaktiska ingrepp, ingen cancer i anamnesen (pdf)
 4. Del 4 - Sekundära korrektioner, rekonstruktioner (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Faktaägare:Irma Fredriksson, Kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 17 oktober 2019