Regional vårdprocess stamcellstransplantation

De två typerna av stamcellstransplantation, autolog och allogen görs i regionen. Årligen utförs cirka 90 autologa transplantationer och 45 allogena i Västra Götalandsregionen. De enskilt vanligaste indikationerna är myelom/lymfom (autolog) och akut leukemi (allogen).

Aktuellt arbete

Just nu pågår arbete i regionen med att:

  • Utveckla samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hematologklinikerna i regionen kring vården av patienter som planeras för allogen stamcellstransplantation
  • Fortsätta decentraliseringen av de autologa stamcellstransplantationerna till Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Uddevalla Sjukhus/NÄL.

Regional processägare

porträtt

Jan-Erik Johansson

regional processledare stamcellstransplantation, överläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst