MENY

Regional vårdprocess stamcellstransplantation

De två typerna av stamcellstransplantation, autolog och allogen stamcellstransplantation görs i regionen. Årligen utförs cirka 80 autologa transplantationer och knappt 40 allogena transplantationer i Västra Götalandsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu pågår arbete i regionen med att:

  • Utveckla samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hematologklinikerna i regionen kring vården av patienter som planeras för allogen stamcellstransplantation
  • Decentralisera de autologa stamcellstransplantationerna till Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Uddevalla Sjukhus
  • Ta fram en regional medicinsk riktlinje och ett nationellt vårdprogram för gynekologiskt omhändertagande efter allogen stamcellstransplantation

Regional processägare

porträtt

Jan-Erik Johansson

regional processägare stamcellstransplantation, överläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst


Faktaägare: Jan-Erik Johansson, regional processägare stamcellstransplantation
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 15 oktober 2019