Regional vårdprocess stamcellstransplantation

De två typerna av stamcellstransplantation, autolog och allogen stamcellstransplantation görs i regionen. Årligen utförs cirka 80 autologa transplantationer och knappt 40 allogena transplantationer i Västra Götalandsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu pågår arbete i regionen med att:

  • Utveckla samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hematologklinikerna i regionen kring vården av patienter som planeras för allogen stamcellstransplantation
  • Decentralisera de autologa stamcellstransplantationerna till Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Uddevalla Sjukhus
  • Ta fram en regional medicinsk riktlinje och ett nationellt vårdprogram för gynekologiskt omhändertagande efter allogen stamcellstransplantation

Regional processägare

porträtt

Jan-Erik Johansson

regional processägare stamcellstransplantation, överläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst