Informationsstöd vid kommunikation med patient

Inom Västra sjukvårdsregionen vårdas patienter med maligna blodsjukdomar på tio olika enheter. Beroende på diagnos och behandlingsregim omhändertas patienterna både på öppenvårds- och slutenvårdsenheter. Det är dessutom vanligt att samma patient under perioder vårdas på olika enheter i regionen.

Patientinformationen är framtagen av:
Omvårdnadsgrupp Hematologi, RCC väst (sjuksköterskor från alla vårdenheter i Västra sjukvårdsregionen som på olika sätt har del i vården av patienter med hematologiska blodcancersjukdomar) i samarbete med Patient och Närståendeperspektivrådet, RCC Väst och Blodcancerföreningen i Västsverige och Blodcancerföreningen Skaraborg.

Patientinformationen är framtagen för att fungera i hela Västra sjukvårdsregionen och har därför ett neutralt utseende.