Standardiserat vårdförlopp myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Det standardiserade vårdförloppet för myeloproliferativ neoplasi gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp myeloproliferativ neoplasi, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, MPN (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, MPN (word)

Patientinformation

Patientinformationen är densamma för alla diagnoser och finns på 13 olika språk.

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser